Komondor fajtával kapcsolatos kérdőívre adott válaszok elemzése

Elkészült a komondorral kapcsolatos kérdőívre adott válaszok elemzése. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki a véleményével hozzájárult! Innen letölthető egy kivonatos rész a teljes anyagból:

Aki a kérdőívet kitöltötte és igényelte, megkapta a részletes dokumentumot (65 oldal). Bízom benne, hogy a több, mint 200 ember véleménye előmozdítja, segíti majd a komondor fajtával kapcsolatos döntéseket, tennivalókat.

A félreértések elkerülése végett inkább elérhetővé teszem a teljes egészségügyi kérdésekre vonatkozó anyagot, hogy láthatóvá váljon, milyen jellegű hibákat, problémákat, betegségeket takar az a százalék, akinél előfordult valami ezek közül: Egészségügyi kérdések

Ezen kívül hangsúlyozom, hogy ezek az egészségügyi értékek és százalékok a választ adók kutyáira vonatkoznak, mindig jelzem, hogy hány kutyára vonatkozik, és nem egyenlő az országos átlaggal és helyzettel.

 

A komondor természete

Tagja vagyok néhány Facebook csoportnak, ahol a csodás képek megosztása mellett a gazdik vagy gazdi jelöltek sokszor feltesznek kérdéseket is. A komondor fajta kapcsán gyakran előkerül az a jelző többek között, hogy makacs, öntörvényű kutyák. Az egyik ilyen bejegyzésben felmerült a kérdés, hogy ez vajon mit takar pontosan?

Hujber Zsuzsa, Vándor gazdájának megfogalmazása tetszett a legjobban:

Nekünk csak kan komondorunk volt és van. A világ legbékésebb kutyái, velünk élnek, lélegeznek. Hihetetlenül intelligens kutyák, nagyon gyorsan tanulnak. Ami megkülönbözteti más fajtáktól: Ha szidod, tesz rá. Ha erőlteted, tesz rád. Parancsszóra ugrálni, nem! Ha megkéred, megteszi. Ha megteszi, örülj neki, jutalmazd. Legközelebb tudni fogja. Későn érő fajta. 4 – 5 éves korára “komolyodik” meg. Szóval, türelem. És biztos lehetsz, hogy az életét adja értetek ha kell!”

Fiatal komondor őrzi a területet
Hófehérke ifjú korában

Miért ilyenek a komondorok?

A választ Konrad Lorenz Ember és Kutya c. könyvében találhatjuk, aki szerint: ” valószínű, hogy a föld különféle pontjain különféle nagyobb termetű, farkashoz hasonló sakálfajták váltak háziállattá, s keveredtek a továbbiakban egymással is – mint ahogyan általában igen sok háziállatunknak több törzsalakja van. De hogy a házikutyáink zömének ősapja nem az északi farkas, mint ezt korábban általánosan feltételezték, az egészen bizonyos. ”

” Az eszkimó, az indián, a szamojéd kutyák, az orosz lajkák, a chow-chow-k és még néhány fajta – valamennyien a magas északról származnak. Egyikük sem tisztán lupusvérű: szinte teljes bizonyossággal feltételezhetjük, hogy a mind északabbra és északabbra nyomuló emberek már domesztikált, sakálvérű kutyákat vittek magukkal, s a farkasokkal való, állandóan ismétlődő kereszteződések révén ezektől erednek az említett fajták.”

“A kutya ragaszkodása két, egymástól alapvetően különböző, ösztönjellegű forrásból ered. Túlnyomórészt – és főként a mi európai fajtáinknál – azoknak a kötelékeknek az eredménye, melyek a fiatal vadkutyát az anyaállathoz kapcsolják, a domesztikált állatnál viszont tartósan megmaradnak az általános tartós fiatalodás részjelenségeként. A ragaszkodás másik gyökere a vadkutyának a falkavezér személye iránt tanúsított  engedelmessége, de ezenkívül a falka tagjait egymással összekötő, személyes szeretet is.

Ez a második gyökér a farkasvérű kutyáknál szükségképpen sokkal erősebb, mint a sakálszármazékoknál, mivel a farkas életében a falka összetartása lényegesen nagyobb szerepet játszik.

Ha valaki nem domesztikált fajtájú kutyakölyköt vesz magához, és családi körben mint házikutyát neveli fel, könnyűszerrel meggyőződhet, hogy a vadkutya kölyökkori ragaszkodása pontosan azonos azokkal a szociális kötelékekkel, amelyek házikutyáink többségét életük fogytáig gazdájukhoz fűzik. Az ilyen farkaskölyök félénk ugyan, szívesen húzódik meg sötét zugokban, gátlásos, ha szabad térségen kell keresztülvágnia, hamar odakap fogával, amikor idegenek akarják megsimogatni – természeténél fogva a félelmükben támadókhoz tartozik -, gazdájával szemben viszont minden tekintetben pontosan úgy viselkedik, mint akármelyik kölyökkutya, még ragaszkodást illetően is. Amennyiben nőstényről van szó, amely normális körülmények között a szabad, vad életben is rendszerint egy-egy vezérkanban tiszteli a “felettes hatóságot”, tehetséges nevelőnek esetleg sikerülhet ezt a helyet megszereznie magának, s ilyesformán tartósan biztosítani az állat ragaszkodását. Bezzeg a kan annál több keserves csalódást okoz gazdájának: ugyanis mihelyt eléri teljes fejlettségét, váratlanul felmondja az engedelmességet, és függetleníti magát az embertől. Igaz, akkor sem tanúsít rosszindulatot gazdája iránt, inkább úgy kezeli, mint barátját, de tiszteletet parancsoló uralkodónak semmi esetre sem tekinti többé, sőt, esetleg még azt is megkísérli, hogy leigázza, és magának szerezze meg az első helyet, a vezérfarkas posztját.”

Fenti sorok sok mindent megvilágítanak a komondor ösztönkészlete kapcsán, ezen kívül, ha hozzáteszem a fajta történelmét, feladatait, még egyértelműbb, mitől “öntörvényű”.  Irodalmi forrásokból tudható, hogy a komondor a nyájat, csordát, gulyát, ménest őrizte és védte. Komoly, felelősségteljes feladat volt ez, olyan kemény időkben, ahol bármilyen ragadozóval szemben (farkas, medve, ellenséges emberek) meg kellett védelmeznie a rá bízott állatokat, családot, falkában. A támadót nem üldözte sokáig, lehetőséget biztosítva neki az életben maradásra, hamar visszatért a nyájához. Csak azok maradhattak meg, akik bírták a klíma szélsőségeit, erős, szikár szervezettel rendelkeztek, bátran, sikerrel szálltak szembe a ragadozókkal, és nem gyérítették a saját állatállományt.

Személy szerint én egyáltalán nem bánom, hogy Hófehérke néha öntörvényű, (különösen, ha tele van a pocakja). Kapcsolatunk elején le kellett rendezi a falkavezér-alárendelt meccset és azóta feltétel nélkül tisztel. Megteszi, amit kérek tőle, igaz, nem mindig olyan gyorsan, mint ahogy szeretném, de megteszi.  Érzem a hihetetlen erős ragaszkodását, és érzem azt az ősi kapcsot, amely köztünk él. Mindenkinek ilyen kiváló kutyát, társat, barátot kívánok!

Szeretet
Szeretjük egymást

Szőrmentén – On Komondor coat

Amikor az emberek meglátnak egy komondort, az első fejükben felbukkanó kérdések közt szerepel, hogy “nem túl nehéz gondozni a bundáját”? A válaszom: nem annyira. Bár, amikor Hófehérke kiszaladt egy nyuszi után a szőlősbe, amely nincs gyomirtózva, –  vagyis elég sok a királydinnye meg muhar benne – akkor eléggé kétségbeestem, hogyan fogom tudni kiszedni azt a millió szúrós vagy ragadós holmit a szőréből. Szerencsére Bajkó Erika és csapata segített megoldani a helyzetet, előre megbeszélt időpontunk volt másnapra a kozmetikába.  De alapból azért egy normál udvaron tartott komondornál ez kevésbé fordul elő.

When people see a Komondor, one of the first thought is “is it too difficult to care the dog’s coat?”. My reply: not so much. Although once Snow White ran out chasing a bunny into the vine yard, where we didn’t use  herbicides – so it was full with puncture vine and bristle grass – I was desperate how  I could  take the millions of spiky or sticky stuff out of her hair. Fortunately Erika Bajkó and her team helped me to solve this situation, we had made an appointment for the next day. But normally this problem is less like to happen with a komondor living in an average backyard.

Komondor kutya kozmetika
Kozmetikázás – At the cosmetics

Akinek először van komondor kutyája az kihez fordulhat a szőrgondozással kapcsolatban? Elsősorban a tenyésztőhöz, de mivel ő általában messze van, illetve ha a gyakorlatban is  látni szeretné a saját kutyáján a gondozás lépéseit, akkor a kutyakozmetikushoz. (Ezúton is köszönöm Erikának, rengeteget tanultam tőle a kutyákról!)

A person who has a komondor for the first time to whom should he/she turn to in connection with coat care? First of all to the breeder, but since he/she is usually far away or if the owner want to see the care of his/her dog’s coat, then to the dog’s cosmetics. (I thank Erika for this, I learned a lot from you about dogs!)

Gyerek bundák – Young komondor coats (4 months old)

Ha kozmetikushoz fordulunk, annak ára van. Végeztem egy kis összehasonlítást más fajták esetére is, amennyiben rendszeres ápolásban van a kutyáknak részük. Jelen esetben Bajkó Erika budapesti kozmetikus mester áraival számoltam.

If we go to cosmetics, it costs money. I also made a small comparison with other breeds, as long as they get regular cosmetic care. In this case, I was counting on the basis of Erika Bajkó’s price. She is a cosmetics master operating in Budapest.

kozmetika árak - prices
kozmetika árak – prices

Látható, hogy bizony a mai divatos ölebekhez viszonyítva nem drágább egy komondort ápoltan tartani kozmetikus segítségével. A yorki esetében 5. évben már ez a fajta is többe kerül összesítve, mint a komondor. A komondor szőrköntösét az elején kell jól megalapozni, és aztán már csak a fenntartásra kell koncentrálni.

It can be seen that, in comparison to today’s fashionable lap-dogs, having a well-cared komondor is not more expensive . E.g. the cost of a tidy  Yorki, exceeds the komondor’s cosmetic costs from the 5th year. The Komondor’s coat must be underpinned at the beginning, and later we can only focus on maintenance.

Hófehérke 3 évesen – Snow White is 3 years old.

Azért egy ápolt komondor igen szép látvány, ugye?

A well-cared komondor is really beautiful, isn’t it?

Andok kozmetikázás után – Andok after cosmetic

Még egy lehetőség, ha nem kívánunk élni a gyönyörű tincsek látványával: a komondor szőre levágható. Ennek vannak előnyei és hátrányai.

One more option for giving up admiring the beautiful cords:  Komondor’s hair can be cut off. It has got advantages and disadvantages as well.

Káli nevű komondor rövid bundában – This komondor named Kali is in short hair

Előnye, hogy könnyebb tisztán tartani, és a kutyának is könnyebb, nincs rajta olyan nagy súly, mint teljes szőrköntössel. Hátránya véleményem szerint az, hogy nem tud olyan jól szellőzni a bőre, hiába gondolják néhányan azt, hogy jobb neki így nyáron, a bőre szabadabban van, ha szalagokba vagy tincsekbe összeállt.

A komondor különleges szőre a védelmezője is, ha kutya támadója akad, az csak a szőrbe tud harapni, amennyiben meghagyjuk. Sérülékenyebb a rövid szőrű kutya.

Az újszülött komondornak még ilyen selymes bundácskája van, olyan, mint a perzsa bunda, hófehérben.

It is an advantage that it is easier to keep it clean and the dog’s coat is lighter, and it does not have as much weight as full cords. It’s a disadvantage that its skin does not breathe so good, though some people think  it is better for the komondor without long cords in summer. As to my opinion his/her skin is more free when the coat formed into cords.

The special hair of the Komondor is also his/her protector. If he is attacked by an other dog, it can only bite the cords. The short-haired dog is more vulnerable.

Newborn komondor has such a silky coat, like a white Persian fur.

Újszülött komondor babák - Newborn komondor babies
Újszülött komondor babák – Newborn komondor babies

Általánosan elmondható, hogy a komondor szőrével úgy kb. 10 hónapos korig nincs sok teendő. Ebben az életkorban azonban elkezdődik a tincsesedés, különösen a füleknél és a dörzsölődős helyeken, farvégen nagyobb tömbökbe állnak össze a szőrvégek, ha nem figyelünk erre időben.  Ezen kívül rendszeresen (legalább havonta egyszer) ellenőrizni  kell a fülüket a befelé növő szőrök miatt és eltávolítani azokat. Ennek elmulasztása komoly fülgyulladást okozhat.

Generally  there is not much to do with the hair of the komondor until the age of 10 months. At this age, however, the thinning of the cords begins, especially at the ears, rump and the rubbing places, the hair may be formed into larger blocks when we do not pay attention in time. In addition, their ears should be regularly checked (at least once a month) in order to remove the inward hair. Lack of ear control may lead to serious infections.

Hófehérke két évesen, vágott bundával - Snow White 2 years old, with shorter, cut hair
Hófehérke két évesen, vágott bundával – Snow White 2 years old, with shorter, cut hair

A tappancsoknál növekedő szőr is kivágandó, mert a növekedő szőr nyomja a talppárnát és az ujjakat. A végbélnyílás környékén is érdemes rövidebbre vágni az ott lévő szőrt, így higiénikusabb.

Hair at the paws should be cut off as the growing hair pushes the metacarpal, metatarsal and digital pads . The hair around the anus should be cut off too, it is more hygienic.

Betyár és Aranyos (Aissa) komondorok és a gulya
Betyár és Aranyos (Aissa) komondorok és a gulya – Komondors and the herd

Minden életkorban figyeljük oda a kutya bundájára (is), egy toklász, vagy kullancs súlyos egészségügyi problémákat okozhat.

Még egy fontos dolog, amit meg kell említeni: a külső-belső élősködők elleni védelem fontossága. A tenyésztőnek már a kiskutya két hetes korában el kell kezdenie a féreghajtást, majd rendszeresen, kéthetente el kell végeznie. Ennek elmulasztása esetén a kiskutya szőre fénytelenné, borzassá válik, teste vékony marad. Ezek árulkudó jelek jövendő kedvencünk kiválasztásakor. Ideális esetben a kiskutyának ahány hetes, annyi kilogramnak kell lennie. A kutya felnőtt korában negyedévente érdemes védekezni a belekben élősködő parazitákkal szemben, illetve félévente elvégzett szívféreg teszt, adott esetben megmentheti a kutyánk életét.

We should take care of (the dog and) his/her coat at any age, because an awn of the foxtail barley or ticks may cause serious health problems.

Another important thing we must mention is the importance of protection against external and internal parasites. The breeder has to start this procedure at the age of two weeks of the puppy and  has to do it every two weeks. Lack of the treatment results that the puppy’s hair becomes matte, ruffled and its body remains thin. These are important cautionary signs when choosing your next puppy. Ideally, the puppy should be as many kilograms as his/her age. Adult dogs  should be protected against intestine parasites quarterly, and tested against  heartworm twice a year. In any particular case you may save your dog’s life.

Ekcéma - Eczema
Ekcéma – Eczema

Külső élősködők esetén a bolha és a kullancs ellen kell védekezni. Előbbi felelős többek között az ekcéma és különböző bőrgyulladások, utóbbi a babéziózis és a Lyme-kór kialakulásáért.

További információkat olvashat ezen a weboldalon az élősködőkkel kapcsolatban: Paraziták

In the case of external parasites, the flea and the tick must be mentioned, protection against them is essential. The former is responsible, inter alia,  for  eczema and various dermatitis , the latter causes Babesiosis and Lyme disease.

For more information on parasites, please visit this website: Parasites

Andok és az emberek

Ahol Andokkal megjelenünk, ott alig akad, valaki aki ne akarná megsimogatni! Legutóbb a Szabadság-hídon aratott sikert a kicsik és nagyok körében, ahol a komondor fajtát népszerűsítettük Hegedűs Orsolya meghívására. Andok legközelebb a vecsési kiállításon, szeptember 16-án lesz látható, gyere te is!

Mai napunk – Today

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szép téli nap. Ezen a napon, a gazdi, mint mostanában minden nap, három alkalommal hozott nekünk finom ennivalót. Mind megettük. Mert Anya most már csak egy kevés tejet tud adni. És mennyit játszottunk! Senki és semmi nincs tőlünk biztonságban. Sem a labda, sem a növények, sem a gazdi, sem a testéreim. Nézd, megmutatom a napunkat képekben:

Once upon a time there was a bright shiny winter day. In this day – as every day nowadays – , my human friend brought us something delicious to eat three times. We ate it all. Mum can give us little milk. And we played a lot! Nobody and nothing is safe from us. Neither the ball, plants, my human pal, nor my brothers and sisters. Look, let me show our day to you in pictures:

Komondorok etetése
Etetés – Feeding
komondor kölykök esznek
Finom ez az ennivaló! – This is delicious!
komondor kölyök harap
Mindent megrágok! – I taste everything!
kölyök tépi a cipőfűzőt
Nekem kell ez a cipőfűző! – I want this shoelace!
komondor kölyök labdázik
Én is tudok labdázni! – I can play ball too.
kölyök növényt rágcsál
Megeszem én ezt is! – I will taste it of course.
komondor kölyök játszik
Meghúzom a farkadat! – I pull your tail!
komondor kölyök szalad
Megfoglak! – I can catch you!
komondor kölyök játszik
Akkor most szétcincálom, jó? – I will take apart him, okay?
komondor fekhely
Ebben a kosárban alszunk, ha elfáradunk. – We sleep in this big basket when we get tired.
Mama and baby komondor

December elején megérkeztek komondor babáink – Komondor babies arrived in December

December 3-án világra jöttek Szabóréti Csahos és HJCH, HCH Szentmiklósi Kéktavi Magor kölykei. Kilenc életerős kiskutya küzd a tejért, akiket türelmes anyukájuk addig szoptat, amíg mind jóllakottan, elégedetten el nem nyúlnak 🙂

Mindenki jól van, anyuka és a kölykök is.

Komondor babies arrived on December 3. Mother Szabóréti Csahos, father HJCH, HCH Szentmiklósi Kéktavi Magor. Nine puppies competes for milk, their Mum feeds them patiently until everybody lies bellyful 🙂

Everybody is all right, Mum and puppies as well.

Komondor kölykök
Komondor kölykök – Puppies
Szentmiklósi Kéktavi Magor
Szentmiklósi Kéktavi Magor, a papa – Father
Szabóréti Csahos
Szabóréti Csahos, a büszke anyuka – Mother

A komondor története

archiv komondor kép
Egy régi kép a Komondor Magazinból

A komondor neve feltehetőleg a kuman-dor, vagyis a kunokat kísérő kutya elnevezésből ered.
A kunokról tudnunk kell, hogy török nyelvű népekből – kipcsakok, sárga ujgurok, ázsiai kunok – álló törzsszövetség volt. A törzsszövetséget Európában kunok, kumánok, polovecek, kipcsakok, kanglik néven is ismerték.
A nomád kun nép a mai Pekingtől északra lévő területeiről a mongol síkságon át vándorolt, s a 11. század második felében a kelet-európai síkság déli sztyeppéje már teljes egészében a birtokukba került. 1223-ban a mongoloktól elszenvedett vereség miatt a kunok több irányba menekültek, s eljutottak Magyarország területére is. Egy részük ezután itt telepedett meg, és asszimilálódott a magyarságba. Az alföld területén zárt közösségekben éltek, gondoljunk csak olyan helységnevekre mint Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas stb.
Igen érdekes az az elmélet, amelyről Badiny Jós Ferenc tanulmányaiban számol be: az angol régész, R.C. Thompson Jarmó (Irak) ásatásánál talált egy napon szárított, ékírásos agyagtáblát, amelyre a puli neve, így: puli és alakja van bevésve. A sumér ékírásos táblácskákon a komondor és a kuvasz nevei kumundor és ku-assa alakban kerültek elő. A sumérok a kutyát kudda-nak nevezték. Mások ezt nem látják igazoltnak.
Az 1246–47-ben betelepített kun és jász törzsek valószínűleg szintén magukkal hozták nagytestű pásztorkutyáikat. A kunok ázsiai őshazájuk szélsőséges időjárási viszonyait elviselő kutyákat tenyésztettek, hisz az ázsiai füves pusztákra a szárazság, a nagyfokú napi és évi hőingadozás jellemző. A komondort a klíma zordsága ellen legtöbbször csak saját szőrköntöse óvta.
A kunok beköltözése után terjedt el a komondor a Kárpát-medence száraz és gyér növényzetű területein.
A komondor megnevezés első leírt nyelvi emléke az 1549-ben Kákonyi Péter hercegszőlői református lelkész, énekszerző Astiages király történetét feldolgozó művében jelenik meg: „Pásztor nézi vele, gyermekét szoptatja egy fias komondor, és körül forogja.” 1673-ban Comenius a komondort a csordák őrzőjeként említi. Pápai Páriz 1767-ben a komondort és a kuvaszt már két külön fajtaként jellemzi. Klein 1778-ban fehér gubancos kutyát említ, amely a Rába környékén a leggyakoribb és a farkasok ellen kitűnő védelemül szolgált. Csak ez a mű említi a komondort mint farkas ellen használt fajtát. Treitschke 1840-ben megalkotja az első részletes komondor fajtaleírást. Ezt Lónyai, Buzzi, Monostori majd Raitsits leírásai követik. A komondor ritka fajtának számított ekkor. A magyar fajták első országos kiállítását 1899-ben Szegeden rendezték, s ezen csupán egyetlen komondort mutattak be.
Lónyai Géza 1901-ben a következőképpen jellemzi a fajtát: „Egész testét hosszú, lompos, göndör szőr borítja mely hosszú koloncokban csüng alá. Fejét és arcát is hosszú, bozontos szőr fedi, orra mindig fekete. Az állat mogorva, büntetni nem lehet.”
A nomád pásztorkodó közösségek legféltettebb vagyona az állatállomány volt. Ezt az értéket kellett a komondornak megvédenie. A nyáj, a gulya és a ménes mellett őrző szolgálatot teljesítő, gyakorta 70-80 cm marmagasságú, robosztus megjelenésű, gubancos szőrzetű fajtát gubancos magyar juhászkutyaként, selyemszőrű farkasebként, pusztai komondorként, lompos szőrű komondorként vagy röviden csak komondorként írták le. A magyarok állatainak őrzésében vezérszerep jutott a komondornak.
Hatalmas, tekintélyt parancsoló megjelenése, rendkívüli gyorsasága, erőteljes szőrzete, fáradhatatlan küzdőkészsége a legkeményebb ellenség számára is veszélyt jelentett. Az ázsiai és európai füves puszták szélsőséges éghajlata mellett a pásztorok kemény és kíméletlen szelekciója hatott a fajta kialakításában. Csak a legbátrabb, legszilárdabb egyedeket tenyésztették.
Malonyai Dezső A Magyar Nép művészete című munkájában írja:
„Különösen a régi világban kellett a komondor, amikor a pásztorok jobban erdőztek, hónapokig künn voltak a szállásokon. Régente sok lopkodó ember járt; künt a pusztán a pásztor hétszám se látott más embert, csak olyast, aki lopni szokott.
A komondornak öt-hat lovat is megvettek három forintjával. A húst fölrakták az akol padlására. A hidegben hetekig sem büdösödött meg. Finom kutyaeledel volt az! Nyáron a birkából jobban hullik, akkor fölösleges is lett volna lovakat venni.
A komondorok is ritkák ma már, mert a jó közbiztonság mellett nincs rájuk szükség. A pásztor díszítési kedvét mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy még a kutyájának is faragott valamit: a nyakára kölöncöt, cölömpöt.”
A komondor lenyűgöző méretei, tömege, hihetetlen gyorsasága folytán ma is alkalmas bármilyen vagyon teljes biztonságú őrzésére. Rendíthetetlenül bátor. Feleslegesen sohasem ugat. Gazdáját, és annak birtokát minden körülmények között megvédelmezi. Következetességet igényel a nevelésben. A büntetést nehezen viseli, időnként konok. Hűséges, nagyon nehezen tűri a felnőttkori gazdaváltást. Képes elpusztulni gazdája után. Kedveli a gyermekeket, velük türelmes és bölcs.

komondor_13
Hófehérkének gyanús valami

A komondor rajongói állítják, hogy valójában Isten teremtménye, akit a Mindenható jókedvében, a maga gyönyörűségére és a földi javak őrzésére teremtett. Ennek egyik bizonyítéka az is, hogy a komondor génjeiben hordozza és minden egyedére tökéletesen örökíti a rábízott terület őrzésének tudományát. Bármilyen tanítás nélkül tökéletesen ellátja őrzői feladatát, fantasztikus képességével egyetlen pillanat alatt különbséget tesz barát és ellenség között. A barátot minden szeretetével elárasztja, az ellenséget viszont kérlelhetetlenül és megvesztegethetetlenül elűzi.
Elegáns mozgásával, hatalmas termetével, különleges szalagos vagy zsinóros fehér szőrtakarójával gyakran szerepel a kiállítások sztárkutyái között.

Forrás: www.e-nepujsag.ro, szerző: Kuti Márta

Miért éppen komondort?

komondor kölyök
Nagyon komoly tekintet

Ha valaki eljut erre az oldalra, akkor az már azt jelenti, hogy érdeklődéssel fordul e fajta iránt, és ez már fél siker a komondor tulajdonossá válás felé. Jelen írásommal nem kevesebbet célzok meg, minthogy megpróbálom hozzáadni a másik felét, de legalábbis elmesélem, hogy nálunk milyen szempontok vezettek a komondor melletti döntés kialakulásához.

Alapvetően én mindig a nagy testű kutyafajtákat szerettem, nálam A KUTYA ott kezdődik, ha nem kell lehajolni hozzá. Na nem mintha bármi baj lenne a derekammal vagy valami egyéb okból nehezemre esik ez a művelet, hanem mert szeretem, ha egy kutyának kutyamérete van. Bizony a kicsi komondor elég nagy termetű kutya lesz, a fajta standard szerinta a szukáknál minimum 65 cm, a kanoknál min. 70 cm-es marmagasságával már alapvetően tekintélyt sugároz. Imádom, ahogy döng a talaj a lába alatt, amikor fut, pedig még csak három és fél hónapos.

Betörő legyen a talpán, aki be mer jönni egy olyan portára, amelyet komondor(ok) őriznek. Egy baráti házaspár mesélte egy alkalommal, hogy vendégek voltak egy tanyán, ahol komondorokat tartottak. A gazdájuk a napi sétája során egyszer csak észrevette a nyomokat a talajon: a kerítéstől néhány méteren keresztül, már a tanya területén belül, jól látható, idegen cipőtalp lenyomatok vezettek egy darabig, majd az ellentétes irányba is, mélyebb, már kevésbé kivehető formában. Ezek a tolvajok még időben elrohantak…

Úgy vettem észre, vannak kifejezetten olyan kutyafajták, amelyek szeretnek kóborolni. Sok aggódó beagle, dalmata stb. gazda kétségbeesett hirdetését olvasom, hogy elveszett, eltűnt, elszaladt a kedves kutyuskájuk. Én nem akartam olyan kutyát, akinek a vérében alapvetően benne van a csavargás, nem szeretnék naphosszat azon gyötrődni, hogy hol lehet, vajon most éppen merre kódorog az a nyavalyás. A komondor nagyon jól ismeri a területe határait, és magától nem megy azon kívülre.

A kistestű kutyahívők vagy mindentudó kutyátsohanemtartók mondhatnák: nagyon sokat eszik. Hát igen, nem keveset, az biztos. De nem muszáj a legdrágább angus marhával vagy bresse-i csirkével etetni, nálunk a nagy zsákos, minőségi kutyatáp mellett kap jól megfőzött bőrt, húst, zöldséget, tésztát is. És mondhatom, hogy nő mint a gomba ez a közel négy hónapos kiskutya, szemmel láthatóan. A megevett mennyiség pedig egyenes arányban áll a kutyagumik mennyiségével, de nagyon jó a szabad levegőn rendszeresen kint tartózkodni és mozogni, nem hagy eltunyulni…

komondor_31
Együtt rosszcsontkodnak a gyerekek

Nálunk fontos szempont volt a gyerekbarát tulajdonság. Az első dolog volt, amit megtanítottam a kiskutyánknak, hogy nem ugrálhat ránk. Három alkalom után már nem ugrott fel rám, így elhárult annak a veszélye, hogy esetleg ellöki a gyereket vagy nagyobb korában akár a felnőttet is. Igyekszem a család többi tagját is bátorítani, hogy töltsenek el mintél több időt, játszanak Hófehérkével – ez a beceneve – ez az út vezet ahhoz, hogy kialakuljon egy olyan fajta kötődés a kutya és az ember között, amelytől hajtva minden körülmények között megvédi a gazdát, annak családját és tulajdonát az idegentől.

Okos és tanulékony fajta. Hófehérkén is érzékelem, hogy nagyon hamar elsajátítja a tanulandó feladatokat. Nyilván ez kutya egyén függő is, de ősi pásztorkutyaként biztosa vagyok benne, hogy eleink csak azokat az egyedeket tenyésztették tovább, amelyeknek kiváló észbeli képességeik (is) voltak a megfelelő küllem mellett. Egy egész nap lustán heverő, az idegen látványára hanyattfekvő, bután bámuló kutya képét teljesen irracionális erre a fajtára vetíteni. Amikor hazahoztuk Hófehérkét, a hálóhelyére beraktam egy nem túl magas falú, de széles és hosszú dobozt szalmával bélelve és külön egy párnát huzattal együtt. Az első éjszakán azonnal birtokba vette a párnát, szépen összegömbölyödött rajta és úgy aludt el, mintha mindig azon aludt volna (pedig nem). Ma már a doboz nyomát is alig lehet felfedezni, mert szétrágta, de a párna a huzattal együtt fognyom mentes…

Csodálatos és különleges a bundája. A kutyabébi finom pehelyszerű szőrének érintése olyan mintha a legfinomabb angóra pulcsit simítanám végig, és bár ez idővel átalakul egy nemezes, zsinóros formába, – komondor tartók szerint egyszerű ápolási munkának köszönhetően – annak is megkapó, egyedi a szépsége. Ilyen különleges szőrköntössel nem sok fajta büszkélkedhet.

A végére hagytam a legfontosabbat: ősi magyar fajta. Ebben a fajtában benne van az őseink szíve-lelke. Az olasz, német vagy más nemzetek kutyái is szépek, de valahogy mégis itt legbelül érzi az ember, hogy ez a fajta benne van/volt a történelmünkben. Megtett velünk sok ezer kilométert a Nagy Úton, közben vigyázott a jószágokra, a családra. Hűségesen, bátran kitartott őseink mellett, szembeszállt medvével, farkassal is. Miért is ne hálálnánk meg a fajtának, hogy mi is kiállunk érte, megbecsüljük és fenntartjuk a jövő magyarjai számára is?

komondor kölyök őriz
Bár még kicsi vagyok, azért komolyan veszem a feladatom